Contact

China

Beijing An De Yi Zhi Technology
Zhongguancun Medical
Engineering Center, Shunyi Park,
Beijing Airport Economic Zone
10 Anxiang Road, 8th floor

Singapore

Hanalytics Pte Ltd
151 Lorong Chuan
#03-01C, Lobby A,
New Tech Park,
Singapore 556741